Poznań - Informacje Poznania Warte – Poznania Warte

Regulamin

POZNANIAWARTE

1. Definicje

1.1.

Poznania Warte - poznański serwis internetowy PoznaniaWarte.pl stworzony przez Zespół Redakcyjny we współpracy z City Promo Group Kraków, a dostępny pod aktualnym adresem URL: http://poznaniawarte.pl/ i pod każdym adresem, który go zastąpi.

1.2.
Zespół Redakcyjny - może być nazywany określeniami równoważnymi jako Poznania Warte, Zespół, Redakcja, Serwis, Portal lub Autorzy.
1.3.
Serwis, serwis internetowy - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz opracowanych informacji.
1.4.
Użytkownik - każda osoba, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadająca zgodę opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu, w tym kontaktując się z Serwisem.
1.5.
Regulamin - niniejszy dokument.



2. Postanowienia ogólne

2.1.
Regulamin ma charakter porozumienia pomiędzy Serwisem a Użytkownikami, w którym określone są zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu, do przestrzegania Regulaminu.



3. Odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu

3.1.
Serwis zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, oraz dokonywanych w nim zmianach bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach.
3.2.
Zamieszczane materiały, w tym reklamy, nie mogą zawierać lub odnosić do treści sprzecznych z prawem i nieetycznych. Serwis zastrzega sobie prawo do niepublikowania materiałów niezgodnych ze stylem Serwisu, wobec których jest podejrzenie poświadczania nieprawdy, niezgodności z prawem oraz bez podania przyczyny.
3.3.
Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
3.4.
Serwis zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika, nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez błędów lub przerw.
3.5.
Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy lub przerwy wynikłe z przyczyn niezależnych od Serwisu lub spowodowane działaniami siły wyższej.
3.6.
Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w tym za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.
3.7.
Wszystkie ceny podane w Serwisie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego.



4. Prawa własności intelektualnej

4.1.
Serwis oferując Użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Serwisu zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
4.2.
Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, m.in. teksty, zdjęcia i grafikę, a przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony praw autorskich. Serwis i wszystkie jego opracowania podlegają ochronie zgodnie z Ustawą 83 z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4.3.
Użytkownicy Serwisu zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Serwisu. Przy wykorzystywaniu materiałów w celach edukacyjnych należy podać źródło ich pochodzenia w swojej pracy oraz zgłosić ten fakt Serwisowi.
4.4.
Osoby trzecie udostępniając swoje materiały za pośrednictwem Serwisu, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a Serwis gwarantuje sobie prawo do kopiowania, redagowania i rozpowszechniania tych materiałów.
4.5.
Serwis nie odpowiada za materiały zawarte w Serwisie powierzone przez osoby trzecie. W przypadku zauważenia przez Użytkownika własnej pracy umieszczonej bez swojej zgody, jest on zobowiązany do kontaktu z Serwisem w celu wyjaśnienia sytuacji.
4.6.
Osoby trzecie zamieszczające w Serwisie swoje materiały zobowiązane są do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie Serwisu w związku z ich treścią, w tym i do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego w wypadku roszczeń osób poszkodowanych.
4.7.
Serwis zawiera funkcjonalności zewnętrznych serwisów, jak również linki do nich. Z uwagi na obsługę tych serwisów przez podmioty trzecie, Serwis nie odpowiada za ich bieżącą zawartość, a wobec nich obowiązują osobne regulacje.



5. Ochrona prywatności

5.1.
Serwis respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników. Celem Serwisu jest zapewnienie dostępu do jak największej ilości informacji i usług uzyskiwanych za pośrednictwem Serwisu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkowników.
5.2.
Serwis stosuje tzw. Cookies w celu dostarczenia usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkownika. Cookies jest niewielką informacją zapisywaną przez serwer na komputerze użytkownika w pliku, którą oprogramowanie na serwerze może ponownie odczytać podczas ponownej wizyty w serwisie z danego komputera. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć mechanizm Cookies w przeglądarce, jednak może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.
5.3.
Dane osobowe uzyskane przez Serwis są chronione w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).



6. Postanowienia końcowe

6.1.
Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
6.2.
Serwis zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji.