Poznań - Informacje Poznania Warte – Poznania Warte
Z kraju

Rozbito grupę przestępczą składującą śmieci

Pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Szczecinie zachodniopomorscy policjanci, współdziałając z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska ujawnili wielkie nielegalne składowisko odpadów i zatrzymali sześć osób ściśle powiązanych z jego bezprawnym funkcjonowaniem.

Odpady palne zlokalizowano w powiecie goleniowskim, na terenie firmy, która nie posiadała pozwolenia na składowanie tego rodzaju substancji. Podstawą do wszczęcia śledztwa w tej sprawie były wyniki czynności przeprowadzonych przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska w Zielonej Górze i Wrocławiu.

Ustalono, że odpady zwożono z terenu kraju, a w dokumentacji ich dotyczącej poświadczano nieprawdę. Potwierdzono przyjęcia odpadów w miejscu, w którym faktycznie się nie znajdowały, natomiast transportowane i składowane były na terenie jednej z gmin województwa zachodniopomorskiego.

W ostatnich dniach policjanci z KWP w Szczecinie, wspólnie z funkcjonariuszami z KWP w Poznaniu i Wrocławiu oraz z inspektorami z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze i Poznaniu weszli na teren składowiska. Tam, przy udziale biegłego z zakresu ochrony środowiska, przeprowadzono oględziny i pobrano odpowiednie próbki do specjalistycznych badań.

Równolegle prowadzone były czynności na terenie województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego wobec firm, które przekazywały w sposób nielegalny odpady na teren województwa zachodniopomorskiego. Aktualnie teren składowiska jest objęty kontrolą przez zespół kontrolny powołany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Dotychczas zatrzymano sześć osób, którym prokurator ogłosił postanowienia o przedstawieniu zarzutów, między innymi z art.183§1 kk. Na wniosek prokuratora, sąd wobec trzech z nich zastosował tymczasowe aresztowanie, a wobec pozostałych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.

Za zarzucane podejrzanym czyny grozi do 15 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Poznaj więcej wiadomości w serwisie wiadomości ogólnych.