Poznań - Informacje Poznania Warte – Poznania Warte
Ze świata

Rosja bez wypowiedzenia wojny najechała Ukrainę

W związku z atakiem zbrojnym Rosji na Ukrainę premier Mateusz Morawiecki wystąpił podczas 49. posiedzenia Sejmu. Szef rządu przedstawił bieżącą sytuację oraz dalsze planowane działania. Walka Ukrainy to również walka o wolność całej Europy. Premier podkreślił zaangażowanie Polski w udzielanie pomocy humanitarnej ofiarom konfliktu.

Przedstawiciele najważniejszych instytucji europejskich i światowych w pełni rozumieją od dawna sygnalizowane przez polskie władze zagrożenia. Szef rządu podkreślił konieczność wypracowania wobec Rosji możliwie najdalej idących sankcji oraz zapewnił, że Polska pozostaje bezpieczna. Dotychczasowe działania polskich władz od dłuższego czasu służyły wzmocnieniu obronności. Służby mundurowe i wojsko podniesione zostały w stan podwyższonej gotowości. Premier podkreślił znaczenie powołania Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych odpowiadającego m.in. za opracowanie ustawy o obronie Ojczyzny oraz analizy strategiczne działań Kremla.

Od zdecydowanej odpowiedzi na rosyjską agresję zależeć będzie dalsze zapewnienie Polsce bezpieczeństwa oraz to, czy będziemy w stanie przywrócić integralność terytorialną Ukrainy. W ocenie szefa rządu działania te powinny obejmować wdrożenie możliwie dotkliwego pakietu sankcji wobec Federacji Rosyjskiej oraz wzmocnienie militarne wschodniej części NATO i UE.

Wywołana przez Rosję wojna ma charakter hybrydowy – oprócz ataków konwencjonalnych obserwujemy nasilające się ataki hakerskie na infrastrukturę krytyczną oraz działania dezinformacyjne i propagandowe. Zarówno cała klasa polityczna, jak i przedstawiciele mediów, powinni zdawać sobie sprawę z tego, że są to kolejne narzędzia agresji w rękach Władimira Putina.

– W obliczu rosyjskiej napaści Polska, jako jeden z pierwszych krajów, podjęła działania humanitarne na rzecz Ukrainy. Tę pomoc będziemy kontynuować: będziemy pomagać, przyjmować uchodźców, będziemy opatrywać rannych jeśli będzie taka potrzeba. Odpowiedzmy prawdą, jednością, spokojem i solidarnością – zaapelował premier Mateusz Morawiecki.

Poznaj więcej wiadomości w serwisie wiadomości ogólnych.